Αξίες και αρχές

Αξίες του προγράμματος Wine in Moderation
Αρχές του προγράμματος Wine in Moderation
  • Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των καταναλωτών απολαμβάνει το κρασί με μέτρο, μια μειοψηφία καταναλωτών κάνει κατάχρηση των αλκοολούχων ποτών κατά τρόπο που μπορεί να αποβεί επιζήμιος τόσο για τους ιδίους όσο και για το περιβάλλον τους·

  • Υπεύθυνα και μετριοπαθή πρότυπα κατανάλωσης οίνου μπορούν να εναρμονιστούν με έναν υγιεινό τρόπο ζωής·

  • Ο οίνος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι διαφορετικών τρόπων ζωής και πολιτισμών σε ολόκληρο τον κόσμο·

  • Οι μορφές και τα πρότυπα κατανάλωσης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τοπικές παραδόσεις, την παιδεία, το φύλο, την ηλικιακή ομάδα και κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες· οι προσπάθειες προώθησης του μέτρου πρέπει να προσαρμόζονται στις εκάστοτε πληθυσμιακές ανάγκες·

  • Οι προσπάθειες προώθησης της μετριοπαθούς κατανάλωσης πρέπει να βασίζονται σε έγκυρες έρευνες, κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους·

  • Ο αμπελοοινικός κλάδος έχει μια ανεκτίμητη προσφορά στην κοινωνία, τον πολιτισμό, τη γεωργία, το περιβάλλον και την οικονομία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

  • Όλοι οι εκπρόσωποι του οινικού κλάδου, σε κάθε περιοχή και σε κάθε στάδιο της αλυσίδας αξίας, μπορούν να συνεισφέρουν στην εξεύρεση λύσεων και τρόπων για τη διάδοση της αξίας του μέτρου και να συμβάλουν στη μείωση των βλαπτικών συνεπειών από την καταχρηστική και επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail