Άτομα νεότερα των νόμιμων ορίων ηλικίας & ποτό


Τα ανήλικα άτομα δεν πρέπει να πίνουν. Οι νέοι διατρέχουν ιδιαίτερο κίνδυνο βλάβης από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ διότι επηρεάζει την ανάπτυξη, τη διατροφική τους κατάσταση και την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους.


Αναγνωρίζεται ότι η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών αυξάνει την πιθανότητα ατυχήματος κατά τη διάρκεια αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και μειώνει τη σωματική, σεξουαλική και επικοινωνιακή ικανότητα. Οι (αρνητικές) επιπτώσεις της κατάχρησης αλκοόλ είναι, ωστόσο, πολύ εντονότερες στους νέους. Αυτό οφείλεται τόσο στη φυσική τους ανωριμότητα όσο και σε ψυχολογικούς παράγοντες.


Δεδομένου ότι οι έφηβοι βρίσκονται ακόμα σε φάση φυσικής ανάπτυξης, δεν έχουν κατά κανόνα αναπτύξει πλήρως την ίδια ικανότητα ανοχής στο αλκοόλ όσο οι ενήλικες. Έχει επίσης παρατηρηθεί ότι η πιθανότητα εξάρτησης από το αλκοόλ είναι μεγαλύτερη, εάν η χρήση αλκοόλ ξεκινήσει πριν από την ενηλικίωση. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσο νωρίτερα ξεκίνησε η κατανάλωση αλκοόλ, τόσο υψηλότερος είναι ο κίνδυνος εξάρτησης από αυτό στη μετέπειτα ζωή.


Επιπλέον, το αλκοόλ επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου στα νεαρά άτομα. Έτσι, η κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση, οποιαδήποτε στιγμή πριν την πλήρη ανάπτυξη του εγκεφάλου, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την μετέπειτα εγκεφαλική λειτουργία.


Νοητική ανωριμότητα


Επιπλέον, οι νέοι είναι περισσότερο ριψοκίνδυνοι από τους ενήλικες ενώ δεν έχουν ακόμα αναπτύξει επαρκώς ικανότητες λήψης αποφάσεων, παράγοντας που αντανακλάται στα υψηλά επίπεδα τραυματισμών κατά τη διάρκεια της εφηβείας. Ο εγκέφαλος ενός νέου είναι πιο ευπαθής στη βλάβη από το αλκοόλ και λιγότερο ικανός να αφουγκραστεί τις σωματικές ενδείξεις που του συστήνουν να σταματήσει να πίνει.

Οι υψηλές προσδοκίες που πολλοί νέοι αποδίδουν στο αλκοόλ ως τρόπος ενίσχυσης της κοινωνικότητας, ο οποίος διευκολύνει στην άρση των αναστολών μπορεί μερικές φορές να τους εκθέσει σε σοβαρούς κινδύνους.

Επιπλέον, η διαρκής διαδικασία αλλαγής και οι μεταβολές που βιώνουν οι νέοι, οι οποίες επηρεάζουν τόσο την προσωπικότητα όσο και τη φυσιολογία τους μπορούν σύντομα να διευκολύνουν μια ψυχολογική και σωματική εξάρτηση από το αλκοόλ.


Επίδραση της οικογένειας


Έρευνες από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι οι έφηβοι που καταναλώνουν μέτριες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών στο σπίτι με τις οικογένειές τους είναι λιγότερο επιρρεπείς στη βαριά επεισοδιακή κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (binge drinking).

Η γονική επίβλεψη της κατανάλωσης αλκοόλ σε ένα οικογενειακό περιβάλλον μπορεί επίσης να χρησιμεύσει ως εργαλείο για την καθιέρωση ενός διαλόγου μεταξύ γονέα και παιδιού σχετικά με το αλκοόλ. Η μέθοδος αυτή απαιτεί υποστηρικτικούς γονείς των οποίων ο ρόλος συνίσταται στο να προωθούν συμπεριφορές αποκλειστικά και μόνο κατανάλωσης αλκοόλ με μέτρο στα παιδιά τους, και μόνο όταν κάτι τέτοιο ενδείκνυται. Η εικόνα των γονέων πρέπει να αποτελεί ένα πρότυπο στη δημιουργία και την προώθηση συνηθειών κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών που να είναι κοινωνικά αποδεκτές.


Ελάχιστη ηλικία για την αγορά αλκόολ


Υποστήριξη του σεβασμού της επιβολής απαγόρευσης πώλησης αλκοόλ σε ανηλίκους.


Οι νόμοι κάθε κράτους μέλους της ΕΕ λαμβάνουν υπόψη περιφερειακές και πολιτιστικές διαφορές. Οι νομικοί περιορισμοί σχετικά με την ηλικία που κάποιος μπορεί να αγοράσει αλκοόλ ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και η ηλικία συνήθως κυμαίνεται από τα 16 έως τα 21 έτη. Επειδή όλες οι χώρες της Ε.Ε θέτουν νομικούς περιορισμούς στην πώληση αλκοόλ στους νέους, ο οινικός τομέας υποστηρίζει ότι οι καταναλωτές όλων των ηλικιών θα πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με το ελάχιστο όριο ηλικίας για την αγορά και την κατανάλωση αλκοόλ.

Οι νομικοί περιορισμοί οι οποίοι καλύπτουν τα ελάχιστα όρια ηλικίας για την αγορά αλκοόλ, μπορούν, ωστόσο, να είναι αποτελεσματικοί αποκλειστικά και μόνο εφόσον εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι νόμοι. Η εφαρμογή είναι εξαιρετικά σημαντική αφού μελέτες δείχνουν ότι οι ανήλικοι εξακολουθούν να αγοράζουν οινοπνευματώδη ποτά, ανεξάρτητα από τους νομικούς περιορισμούς. Αυτό είναι πιθανώς αποτέλεσμα πλημμελούς ή ασυνεπούς εφαρμογής, ιδιαίτερα όπου υπάρχει περιορισμένη μέριμνα για την εφαρμογή του νόμου. Ο ευρωπαϊκός οινικός τομέας θα συμβάλει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και θα ενθαρρύνει τον κοινωνικό σεβασμό των νόμων που διέπουν το ελάχιστο όριο ηλικίας για την αγορά αλκοόλ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΝΟ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ, ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ WWW.WINEINFORMATIONCOUNCIL.EU
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ.
Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail