Αναλάβετε δράση

Έχετε πλέον ενταχθεί στο πρόγραμμα Wine in Moderation, εγγραφήκατε ηλεκτρονικά και μπορείτε να χρησιμοποιείτε το λογότυπο. Παρακαλούμε να ρίξετε μια ματιά στα παρακάτω σημεία για να μάθετε περισσότερα για το πώς μια ενέργεια μπορεί να χαρακτηριστεί ως δράση «Wine in Moderation»:

  1. Αναπτύχθηκε από έναν Υποστηρικτή Wim (Οικονομικοί φορείς που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα και εγγράφηκαν ηλεκτρονικά)

  2. Διαθέτει το λογότυπο/μήνυμα του Wine in Moderation και/ ή γίνεται αναφορά στο πρόγραμμα Wine in Moderation (από κοινού προώθηση σήματος)

  3. Ακολουθεί τις αρχές και αξίες του προγράμματος Wine in Moderation και βρίσκεται σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του προγράμματος Wine in Moderation και το εθνικό σχέδιο δράσης ή/και το σχέδιο δράσης του Wim Association

  4. Σέβεται τις αρχές των Προτύπων Επικοινωνίας Οίνου με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς και τους εν ισχύ κώδικες αυτορρύθμισης ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, το μέσο μετάδοσης ή τη μορφή που λαμβάνουν.


Ένα οινοποιείο που προσχωρεί στο πρόγραμμα Wine in Moderation οφείλει να:


  • Στηρίζει το πρόγραμμα Wine in Moderation αναπτύσσοντας δραστηριότητες κάτω από την καθοδήγηση του αντίστοιχου Εθνικού Συντονιστή WiM και να παρέχει ετήσιες αναφορές σχετικά με τις δράσεις του αυτές.
  • Εκπαιδεύει το προσωπικό του για την υπεύθυνη επικοινωνία και πώληση του κρασιού, καθώς και το υπεύθυνο σερβίρισμά του.
  • Εφαρμόζει τα Πρότυπα Επικοινωνίας Οίνου στην εμπορική του επικοινωνία, τα οποία και τηρεί στις επικοινωνιακές του δραστηριότητες με την επιφύλαξη της πλήρους συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς και κώδικες αυτορρύθμισης, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο, το μέσο διάδοσης ή τη μορφή τους.
  • Εκπαιδεύει και ενημερώνει τους καταναλωτές αναφορικά με τους τρόπους υπεύθυνης και με μέτρο κατανάλωσης κρασιού και ενθαρρύνει έναν υγιεινό τρόπο ζωής.


Είναι τόσο απλό!


Το μόνο που απομένει να κάνετε είναι να κατεβάσετε την Εργαλειοθήκη του Προγράμματος και να ξεκινήσετε.


Καλή τύχη και ενημερώστε μας σχετικά με τις δραστηριότητές σας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τις συμπεριλάβουμε στις ετήσιες εκθέσεις μας.


Τα λογότυπα και σύμβολα του Wine in Moderation είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και προστατεύονται από το νόμο. Η χρήση αυτών των συμβόλων και λογοτύπων επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένους χρήστες.


Αν θέλετε να σας επιτραπεί η χρήση παρακαλούμε να ενταχθείτε πρώτα στο πρόγραμμα / εγγραφείτε.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail