Εθνικός Συντονιστής WiM

Αντιπροσωπευτικοί φορείς του οινικού κλάδου έχουν τη δυνατότητα να γίνουν μέλη του WiM και να συμμετέχουν ως Εθνικοί Συντονιστές WiM στις χώρες τους.


Οι Εθνικοί συντονιστές είναι οι αντιπροσωπευτικές ενώσεις/οργανώσεις του αμπελοοινικού τομέα και είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό, την εφαρμογή, το συντονισμό και τη λογοδοσία του προγράμματος στην χώρα δράσης τους.

Με τις δράσεις τους ενθαρρύνουν και προωθούν τη συμμετοχή του ευρύτερου εθνικού οινικού κλάδου στο πρόγραμμα και διευκολύνουν τη δράση τους, ενώ ταυτόχρονα αυξάνουν την αναγνωρισιμότητα, την αξία και την υποστήριξη του προγράμματος Wine in Moderation από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.


Οι Εθνικοί Συντονιστές έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση, καθώς και να εγκρίνουν τη χρήση του εμπορικού σήματος/λογότυπου WiM στις χώρες τους, σύμφωνα πάντα με τον Κανονισμό Χρήσης WiM.


Εάν είστε εθνική ένωση οίνου και θα θέλατε να δρομολογήσετε το πρόγραμμα Wine in Moderation στη χώρα σας, παρακαλούμε να μας στείλετε πληροφορίες για το φορέα σας, την αντιπροσωπευτικότητά του και τους λόγους για τους οποίος θα θέλατε να γίνει Συντονιστής WiM στη χώρα σας. Επικοινωνήστε μαζί μας εδώ!Κόσμος
Ευρώπη
  • Εθνικό πρόγραμμα “Wine in Moderation”
  • WIM Δραστηριότητες

Παρακαλώ επιλέξτε χώρα

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail