Ενίσχυση επαγγελματιών

Ενίσχυση των επαγγελματιών του οίνου και προώθηση υπεύθυνων επιχειρηματικών πρακτικών


Επαγγελματική εκπαίδευση

Εκπαίδευση επαγγελματιών για τη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων πάνω στον οίνο, την υγεία και τις κοινωνικές παραμέτρους.


Με την εκπαίδευση στο επίκεντρο του προγράμματος Wine in Moderation έχουν αναπτυχθεί σεμινάρια, εκπαιδευτικά προγράμματα και εσωτερικές επιμορφώσεις από τα μέλη της Wim Association για την αύξηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των επαγγελματιών του οίνου. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους επαγγελματίες και τους πελάτες τους να κάνουν υπεύθυνες επιλογές, συμβατές με έναν υγιεινό τρόπο ζωής και να μειώσουν την αλόγιστη κατανάλωση και την κατάχρηση οινοπνευματωδών ποτών.


Σύμφωνα με τη γενική αρχή του Wine in Moderation, τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται και διοργανώνονται σε εθνικό επίπεδο και με αυτό τον τρόπο μπορούν να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν καλύτερα στις ειδικές ανάγκες εθνικών και επαγγελματικών ομάδων. Συνεργασίες με συγκεκριμένους φορείς της αλυσίδας αξίας του οίνου επιτρέπουν να συμπεριληφθεί περισσότερο η υπεύθυνη κατανάλωση στα εκπαιδευτικά προγράμματα των επαγγελματιών του (διευθυντές, οινολόγοι, οινοχόοι, HORECA, κλπ.).


Επιπλέον, υπό τον συντονισμό του Wim Association, το πρόγραμμα επιχειρεί να εισαγάγει μια ενότητα σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση αλκοόλ και τις υπεύθυνες πρακτικές (υπεύθυνο σερβίρισμα, πώληση και επικοινωνία) στο πρόγραμμα κατάρτισης των βασικών επαγγελματιών οίνου και να παράσχει καινοτόμες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και εργαλεία.


Ένα από τα έργα που συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το σχέδιο ήταν το πρόγραμμα VET Art de Vivre Partnership, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Πρόγραμμα Leonardo da Vinci).


Μάθετε περισσότερα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του προγράμματος
VET Art de Vivre Partnership και τα καινοτόμα εργαλεία.Υπεύθυνη εμπορική επικοινωνία

Προώθηση και εφαρμογή πρακτικών αυτορρύθμισης για την διασφάλιση της υπευθυνότητας στην εμπορική επικοινωνία του οίνου.


Η διαφήμιση και η εμπορική επικοινωνία μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τους παραγωγούς και τις επιχειρήσεις αφού συμβάλλουν στην ορατότητά τους στην αγορά, διασφαλίζουν την αφοσίωση των πελατών και παρέχουν στο κοινό πληροφορίες σχετικά με το προϊόν. Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τόσο τα νόμιμα οικονομικά συμφέροντα των καταναλωτών όσο και το δικαίωμά τους στην ενημέρωση και η ελευθερία της επιλογής κατά τη διενέργεια οποιασδήποτε εμπορικής επικοινωνίας.


Πρότυπα επικοινωνίας του οίνου


Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται παραδοσιακά οι οίνοι στους καταναλωτές προτρέπουν σε μετριοπάθεια. Οι εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με τον οίνο, πρέπει να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τους υφιστάμενους κώδικες πρακτικών αυτορρύθμισης σε ότι αφορά στη μορφή της επικοινωνίας, το περιεχόμενο και το μέσο.


Ο αμπελοοινικός τομέας έχει δεσμευτεί να δείξει κοινωνική ευθύνη απέναντι στους καταναλωτές και την κοινωνία και έτσι έχει ενισχύσει την προώθηση της υπεύθυνης διαφήμισης για το κρασί, διαμορφώνοντας εμπορικές επικοινωνίες για τα οινικά προϊόντα κατά τρόπο που δεν προάγει την επιβλαβή κατανάλωση.


Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ο οινικός τομέας έχει καθιερώσει Πρότυπα Επικοινωνίας για τον Οίνο:

- ενισχύοντας την παράδοση ως μέσο για την προώθηση της υπεύθυνης και με μέτρο κατανάλωσης

- διασφαλίζοντας ότι οι εμπορικές επικοινωνίες σχετικά με τα προϊόντα οίνου δεν ενθαρρύνουν ή ανέχονται την υπερβολική κατανάλωση ή την κατάχρηση οποιουδήποτε είδους.

Αυτά τα πρότυπα έχουν καθιερωθεί ως ένα σύνολο βασικών αρχών που ενεργούν σε συνδυασμό με την υφιστάμενη νομοθεσία και με τις προϋποθέσεις καλών εμπορικών πρακτικών, και παρέχουν τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από τους εθνικούς μηχανισμούς αυτορρύθμισης και τους εταιρικούς κώδικες.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αυτορρύθμιση και το νομοθετικό πλαίσιο για τις εμπορικές επικοινωνίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα «Πρότυπα Επικοινωνίας Οίνου».


Ενθάρρυνση της υπεύθυνης επικοινωνίας

Παράλληλα με τον καθορισμό των Προτύπων Επικοινωνίας του Οίνου και την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο μέσω τομεακών συστημάτων αυτορρύθμισης,, έχουν ξεκινήσει επίσης πρόσθετες δραστηριότητες, σε συνεργασία με φορείς της ευρύτερης αλυσίδας αξίας του οίνου για την προώθηση της υπεύθυνη επικοινωνίας.


Born Digital Wine AwardsΤο 2015, το WiM Association υποστήριξε τα βραβεία επικοινωνίας οίνου “Born Digital Wine Awards brought to you by Wine in Moderation (BDWAbyWIM)", προωθώντας μια θετική προσέγγιση του οίνου στον κόσμο της επικοινωνίας, δίνοντας κίνητρα σε συγγραφείς οίνου κι όσους ασχολούνται με την επικοινωνία να ενθαρρύνουν περαιτέρω την υπευθυνότητα και την μετριοπάθεια στην επικοινωνία και την εκτίμηση του οίνου.


Τα βραβεία, που διοργανώνονται κάθε χρόνο, έχουν κερδίσει την αναγνώριση διακεκριμένων προσωπικοτήτων του οίνου και έχουν δεχτεί συμμετοχές από περισσότερες από 20 χώρες από ολόκληρο τον κόσμο σε 6 διαφορετικές γλώσσες.


Για την περαιτέρω προώθηση των κατευθυντήριων αρχών της υπεύθυνης επικοινωνίας η Wim Association έχει συνάψει συνεργασία με τη Διεθνή Ομοσπονδία Συγγραφέων Οίνου και Οινοπνευματωδών Ποτών.


Επιστημονική τεκμηρίωση


Διάθεση κατάλληλων, έγκυρων, ισχυρών και επιστημονικά τεκμηριωμένων πληροφοριών προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία, η ενίσχυση των δράσεων και η διευκόλυνση του διαλόγου.


Wine Information Council Website Τα επιστημονικά στοιχεία είχαν ανέκαθεν έναν σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα Wine in Moderation. Το Wine Information Council(WIC) δημιουργήθηκε το 2009 κι έκτοτε διατηρεί μια πλατφόρμα που χαρτογραφεί, συλλέγει, επιλέγει (κριτήρια ANZFA) και διαδίδει αντικειμενικές επιστημονικές πληροφορίες, διευκολύνει το διάλογο μεταξύ των επιστημόνων, ενισχύει την ευαισθητοποίηση και τη γνώση των επαγγελματιών του οίνου και διευκολύνει την επικοινωνία και τις δραστηριότητες του προγράμματος.Η συμβουλευτική ομάδα του WIC, μια ομάδα καταξιωμένων επιστημόνων που συνεδριάζει τακτικά, παρέχει συμβουλές σχετικά με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά θέματα και κάνει προτάσεις για την επιστημονική τεκμηρίωση του προγράμματος Wine in Moderation.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.wineinformationcouncil.eu και αναζητήσετε την κεντρική βάση δεδομένων η οποία συγκεντρώνει μελέτες για την υγεία και τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της κατανάλωσης οίνου.

-- |
Training for Sommelier Profession
Sommelier

The table presented below proposes a training module on wine, health and responsible drinking/serving to be integrated in any national training curricula of the Sommelier Profession as part of their certification or continuous training.

-- |
Training for Physicians
Physician

The table presented below proposes a training module on wine, health and responsible drinking to be integrated in the continuous training of medical doctors.

-- |
Training for Oenologist Profession
Oenologist

The table presented below proposes a training module on wine, health and responsible drinking to be integrated in any national training curricula of the Oenologist Profession as part of their formal education or continuous training.

-- |
Market and Training Needs Analysis (M&TNA) Report
Market and Training Needs Analysis Reports

The Market and Training Needs Analysis Reports (M&TNA) and the respective National reports are one of the most important deliverables of the Partnership that may serve as valuable and comprehensive sources of information for professional actors in the whole wine business as well VET area. The M&TNA Report identifies VET needs of key job profiles taking into account differences in approaches, tools, structures, material as well as the issues related to European and national alcohol & health policy, regulatory framework and the health and social aspects of wine drinking.

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail