Εταιρείες Πρέσβειρες

Οι εταιρείες πρέσβειρες αποτελούν ενεργά μέλη του WiM Association και υποστηρίζουν τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο από την WiM Association και σε εθνικό επίπεδο από τους Εθνικούς Συντονιστές και τους Παρατηρητές.

Με την ηγετική τους ικανότητα, τη δέσμευση κοινωνικής ευθύνης και τα διακεκριμένα εμπορικά σήματα των οίνων τους, διαδίδουν το μήνυμα του Wine in Moderation - Art de Vivre σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ προωθούν τις αξίες και τις αρχές του Wine in Moderation.

Οι Εταιρείες Πρέσβειρες, σε στενή συνεργασία με τους Εθνικούς Συντονιστές WiM και το WiM Association, παίζουν έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο στο πρόγραμμα Wine in Moderation-Art de Vivre. 'Οπου δεν υπάρχει Εθνικός Συντονιστής WiM, οι Εταιρείες Πρέσβειρες έχουν το δικαίωμα να αναλάβουν δράσεις WiM και να στηρίξουν την καθιέρωση του προγράμματος στην εκάστοτε χώρα, σε στενή συνεργασία με το WiM Association.

Ως Εταιρείες Πρέσβειρες, οι κορυφαίες οινοπαραγωγές εταιρείες συμμετέχουν σε ένα απτό και αντιληπτό πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και ενισχύουν την ηγετική παρουσία στην κοινωνική ευθύνη στην κατηγορία του οίνου σε περισσότερες από 25 χώρες όπου ενεργοποιείται το Wine in Moderation.

Επιπλέον, ως ενεργά μέλη του WiM Association, διαμορφώνουν καθοριστικά το κίνημα κοινωνικής ευθύνης του αμπελοοινικού τομέα.

Μάθετε πώς μπορείτε να γίνετε Εταιρεία Πρέσβειρα


Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail