Καμπύλη -J

J-curve

Οι μετριοπαθείς καταναλωτές οίνου διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να πεθάνουν από οποιαδήποτε αιτία (χαμηλότερο συνολικό κίνδυνο θνησιμότητας) από ό,τι εκείνοι που απέχουν ή πίνουν υπερβολικά. Αυτή η ευρέως αποδεκτή σχέση είναι γνωστή ως καμπύλη -J. Αυτή η καμπύλη -J μπορεί να αποδοθεί στην ευεργετική επίδραση του οίνου στην καρδιαγγειακή υγεία, η οποία αντισταθμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις ορισμένων μορφών καρκίνου, με αποτέλεσμα μικρότερο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε πιθανή αιτία. Ο σχετικός κίνδυνος θνησιμότητας είναι μικρότερος μεταξύ όσων κάνουν μια μικρή έως μετριοπαθή κατανάλωση αλκοόλ και αυξημένη μεταξύ εκείνων που απέχουν. Ωστόσο, ο κίνδυνος αυξάνεται δραματικά με κάθε ποτό που υπερβαίνει το μέτρο. Έτσι, ενώ ένα ή δύο ποτήρια μπορεί να θεωρηθούν «καλό για τη υγεία», πίνοντας περισσότερο από όσο προτείνουν οι κατευθυντήριες γραμμές κατανάλωσης αλκοόλ, δεν θα αποκομιστούν περισσότερα οφέλη, αντίθετα, θα προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη.


Όταν γίνεται υπέρμετρη κατανάλωσή τους, τα οινοπνευματώδη ποτά αυξάνουν την έκθεση σ’ ένα ευρύ φάσμα παραγόντων κινδύνου, κινδύνου που αυξάνεται ανάλογα με την ποσότητα του αλκοόλ που καταναλώνεται. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αποτραπεί η καταχρηστική κατανάλωση. Η κατάχρηση αλκοόλ σχετίζεται με μια σειρά από μακροχρόνια νοσήματα και χρόνιες παθήσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υπέρταση, τα καρδιαγγειακά προβλήματα, η κίρρωση του ήπατος, η εξάρτηση από το αλκοόλ, διάφορες μορφές καρκίνου, βλάβες στον εγκέφαλο που σχετίζονται με το αλκοόλ και μια σειρά άλλων προβλημάτων. Όχι μόνο η ποσότητα του αλκοόλ, αλλά και οι συνήθειες κατανάλωσης είναι σημαντικές. Ευρήματα από μια μετα-ανάλυση υποστηρίζουν τα αποτελέσματα άλλων μελετών, σύμφωνα με τις οποίες η ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος είναι επιβλαβής για την υγεία της καρδιάς. Οι συντάκτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι καλύτερο για όσους πίνουν να αποφεύγουν την ευκαιριακή άμετρη κατανάλωση οινοπνεύματος, όχι μόνο λόγω των πιθανών καρδιολογικών επιπτώσεων αλλά και εξαιτίας αμεσότερων κίνδυνων, όπως ατυχήματα και κρούσματα βίας.


Πέρα από τα θέματα υγείας που προκύπτουν από την υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, υπάρχουν και κοινωνικές συνέπειες τόσο για τον χρήστη όσο και για άλλα μέλη του κοινωνικού περίγυρου. Οι συνέπειες περιλαμβάνουν βλάβες στα μέλη της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ), σε φίλους και συναδέλφους, όπως και σε περαστικούς και αγνώστους.

Συνημμένα αρχεία σ’ αυτό το άρθρο:

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail