Πόσα γραμμάρια αιθανόλης περιέχει το κρασί;

Η περιεκτικότητα σε αλκοόλ των αλκοολούχων ποτών ποικίλλει από το ένα ποτό στο άλλο. Βάσει της νομοθεσίας, ο αποκτημένος αλκοολικός τίτλος (αιθανόλη) κατ’ όγκο (% abv) πρέπει να αναγράφεται στην επισήμανση των αλκοολούχων ποτών.


Για τον υπολογισμό του αριθμού των μονάδων κατανάλωσης οινοπνεύματος, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τα γραμμάρια αλκοόλης που περιέχονται στο αλκοολούχο ποτό και πώς θα μετατρέψουμε τον κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο (% abv) σε γραμμάρια αλκοόλης.


Για τη μετατροπή όγκου (π.χ. ml) σε μάζα (π.χ. g) και το αντίστροφο, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την πυκνότητα αλκοόλ d= 0,8 g/ml.


Έτσι, ένα κρασί με 12,5% vol περιέχει 12.5ml αλκοόλ / 100ml κρασί x 0,8 g / ml= 10 g αλκοόλ/100 ml κρασί.


Αυτό είναι το ισοδύναμο με 1 μονάδα κατανάλωσης οινοπνεύματος (= 10 g).

(Μία μονάδα κατανάλωσης μπορεί να ποικίλει από 8-14g αλκοόλ, ανάλογα με τη χώρα)Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολο να υπολογίσετε των αριθμό μονάδων οινοπνεύματος που καταναλώσατε.


Για παράδειγμα, 125 ml κρασί (12,5% vol), θα μεταφραστούν σε 1.25 μονάδες οινοπνεύματος και 175ml οίνου (12,5% vol), θα μεταφραστούν σε 1,75 μονάδες οινοπνεύματος.Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες κατανάλωσης οινοπνεύματος, τις ποσότητες ανά μερίδα και τις κατευθυντήριες γραμμές κατανάλωσης.

Συνημμένα αρχεία σ’ αυτό το άρθρο:

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail