Πόσα γραμμάρια ζάχαρη περιέχει ο οίνος;

Ο οίνος είναι το προϊόν της αλκοολικής ζύμωσης του χυμού σταφυλιών (ο χυμός σταφυλιών αναφέρεται επίσης και ως μούστος).


Κατά τη σύνθλιψη και συμπίεση, τα σάκχαρα που περιέχονται στα σταφύλια περνούν στο χυμό των σταφυλιών (στον μούστο). Αυτά τα σάκχαρα του γλεύκους χρησιμοποιούνται ως τροφή από τους ζυμομύκητες (παρόμοιους με τους ζυμομύκητες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ψωμιού), που σε ελεγχόμενες συνθήκες οινοποίησης μετατρέπονται στη συνέχεια σε αλκοόλ. Όσο περισσότερα σάκχαρα υπάρχουν, τόσο περισσότερη αλκοόλη θα υπάρχει στον οίνο. Η ζύμωση θα συνεχιστεί μέχρις ότου επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο αλκοόλης στο οποίο οι ζυμομύκητες δεν μπορούν πλέον να επιβιώσουν. Σ’ αυτό το σημείο, η ζύμωση σταματά και τα σάκχαρα που δεν μετατράπηκαν σε αλκοόλη, παραμένουν στον οίνο και ονομάζονται υπολειμματικά σάκχαρα.


Ο οίνος είναι ένα προϊόν που διέπεται από αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και με βάση το επίπεδο υπολειμματικών σακχάρων, κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες: ξηρός, ημίξηρος, ημίγλυκος και γλυκός.Ήρεμοι οίνοι


Calories in still wines

Γλυκύτητα του οίνου

Σύμφωνα με τον κανονισμό Ε.Ε. 753/2002, οι ακόλουθοι όροι θα πρέπει να χρησιμοποιηούνται στη σήμανση των επιτραπέζιων οίνων και των οίνων ποιότητας:

Ξηρός

Ημίξηρος

Ημίγλυκος

Γλυκός

Γλυκύτητα

μέχρι 4 g/l

μέχρι 12 g/l

μέχρι 45 g/l

Πάνω από 45 g/l

Εάν εξισορροπούνται με την κατάλληλη οξύτητα

μέχρι 9 g/l

μέχρι 18 g/l

Κάθε γρ. σακχάρου είναι 4 kcal.Οι αφρώδεις οίνοι έχουν διαφορετικές ενδείξεις, αναθεωρημένες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2009.


Calories in sparkling wines


Ταξινόμηση

Περιεκτικότητα σε σάκχαρα

(γραμμάρια ανά λίτρο)

Brut Nature (χωρίς προσθήκη ζάχαρης)

0–3 = 67.2kcal – 67.4 (67.2 +0.3*4) Kcal

Extra Brut

0–6 = 67.2 Kcal – 69.6 Kcal (67.2+0.6*4)

Brut

0–12 = 67.2 Kcal – 72 Kcal (67.2+4*1.2)

Extra Dry, Extra Sec,
Extra seco

12–17 = 72 Kcal – 74 kcal (67.2+4*1.7)

Dry, Sec, Seco, Ξηρός

17–32 = 74 kcal – 80 kcal (67.2+4*3.2)

Demi-sec, Semi-seco, Ημίξηρος, Medium dry

32–50 = 80 kcal – 87.2 kcal (67.2+4*5)

Doux, Sweet, Dulce, Γλυκός

50+ = +87.2kcal

Συνημμένα αρχεία σ’ αυτό το άρθρο:

Share on Facebook Share on twitter Pin It e-mail